fbpx

Regulamin – EVENT – serwis rowerowy

REGULAMIN EVENT – SERWIS ROWEROWY
1. Wykonawcą EVENTU „serwis rowerowy” jest firma JUCKI-SPORT Igor Juckiewicz z siedzibą przy ul. Derdowskiego 13, 80-315 w Gdańsku.
2. W celu zgłoszenia na event – „serwis rowerowy” należy wypełnić pola obowiązkowe.
3. Po dokonaniu zgłoszenia, zostanie wysłane powiadomienie sms lub e-mail o zarejestrowaniu uczestnika. Powiadomienie będzie wysłane po zaakceptowaniu listy zgłoszonych przez organizatora.
4. Z rowerem należy zgłosić się w dniu eventu do wyznaczonego przez organizatora miejsca.
5. Przy przyjęciu roweru, należy podać imię i nazwisko lub numer telefonu podany przy zgłoszeniu.
6. Po przekazaniu roweru, przechodzi on pod opiekę mechaników.
7. Podczas serwisu wykonywane są usługi:
– regulacji przerzutek,
– regulacji hamulców,
– smarowania napędu,
– pompowania opon,
– dokręcenia połączeń śrubowych.
Sprawdzenie:
– zużycia napędu,
– zużycia opon,
– zużycia linek i pancerzy,

– zużycia klocków hamulcowych,
– ogólnego stanu technicznego.
8. Po wykonanym serwisie każdy uczestnik dostanie link do strony internetowej, gdzie będzie mógł zobaczyć uwagi mechanika dotyczące stanu technicznego roweru.
9. Po wykonanym serwisie, właściciel roweru dostanie informację sms lub email o możliwości odbioru sprzętu.
10. Każdy uczestnik dostanie na email lub fizycznie podczas eventu zniżkę na serwis do wykorzystania w stacjonarnym serwisie „u Igora” (JUCKI-SPORT).
Akceptując regulamin, wyraża się zgodę na otrzymanie powiadomień za pośrednictwem sms lub email.

 

ZGODA RODO

Akceptując regulamin wyrażasz zgodę na:

  • przetwarzanie przez usługodawce – JUCKI SPORT S.C. oraz JUCKI SPORT Igor Juckiewicz – podanych mu w zgłoszeniu danych na potrzeby udziału w Evencie i realizacji usługi przeglądu rowerowego,
  • udział w Evencie na warunkach opisanych w regulaminie.

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest:

– Jucki-Sport Igor Juckiewicz NIP: 584-264-41-08 ul. Derdowskiego 13, 80-315 Gdańsk oraz Jucki-Sport S.C. Igor i Klaudia Juckiewicz NIP: 5833485828 ul. Derdowskiego 13, 80-315 Gdańsk.
Akceptując regulamin przyjmuję do wiadomości, że:
– Odbiorcami danych są uprawnieni pracownicy Administratora posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

– Dane pozyskano bezpośrednio od podmiotu danych.

– Każdy udostępniający swoje dane ma prawo do dostępu, poprawienia lub usunięcia swoich danych.

– Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Administratora z adresu, którego zgoda dotyczy tj. [email protected]

 

Inspektorem danych osobowych jest: Katarzyna Różańska Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80–126 Gdańsk tel.: + 48 58 32 13 612, email.: [email protected]